Přeskočit na obsah

Mnoho z nás se snaží zredukovat náklady na ohřev vody, které tvoří významnou část domácího rozpočtu. Jedním z rychlých a jednoduchých způsobů, jak toho dosáhnout, je využití fotovoltaického ohřevu vody. Tento systém se liší od tradiční fotovoltaické elektrárny tím, že funguje nezávisle jako ostrovní jednotka. To přináší majitelům jednodušší technické a administrativní řešení. Nepotřebuje připojení k distribuční síti, což snižuje nároky na úpravy elektrorozvaděče podle distribučních podmínek a odstraňuje potřebu souhlasu s připojením do distribuční sítě.

Systém fotovoltaického ohřevu vody se skládá ze tří hlavních komponent: solárních panelů, střídače (regulátoru), který přeměňuje sluneční energii na elektrický proud, a ohřívače vody, který je integrován do systému.

Jak funguje FVE ohřev vody?

Jedná se o nenáročnou instalaci, kdy na střechu domu, jiný objekt nebo na volný pozemek nainstalujeme většinou 4-5 vzájemně propojených panelů (dle výkonu regulátoru a topné spirály ohřívače). Tyto panely jsou dále spojeny s DC rozvaděčem, který je vybaven svodičem přepětí a pojistkovým odpínačem. Z rozvodnice vede kabelová trasa do technické místnosti, kde se nachází druhý DC rozvaděč a střídač.

Střídač je jádrem systému a obsahuje dvě zásuvky, které umožňují připojit až dvě topná zařízení, jako jsou bojlery nebo akumulační nádoby. Jedna zásuvka má funkci primární a začíná topit jako první, zatímco druhá se aktivuje v momentě, kdy termostat primárního zařízení přestane přijímat energii z regulátoru. Funkce MPPT (Maximum Power Point Tracking) se automaticky přizpůsobí výkonu ohřívače a nastaví jeho pracovní bod za účelem maximálního využití vyrobené energie. 

V rámci bezpečnosti systému je také nutné zajistit jeho uzemnění.

Kdo může čerpat dotaci?

– 45.000,-  / 49.500,- (strukturálně znevýhodněné kraje Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský); 

– žádost je možné podat od září 2023 a dotace je vyplácena po doložení realizace 

závazné pokyny ke stažení:

Mám nárok pokud: 

– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 

– žadatel v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. 

– žádost je možné podat již od května 2023 a dotace je vyplácena předem zálohovou formou; 

závazné pokyny ke stažení:


Modelová sestava

V rámci instalací využíváme regulátory AZ WATER-INVERTER. Výhody řešení:

  • jednoduché zapojení/ovládání
    3 provozní režimy (pouze FVE, pouze síť, FVE/síť);
  • nepotřebuje přívod HDO signálu, může být spínána přímo jako spotřebič (bojler)
  • český výrobek 🇨🇿

Modelová sestava obsahuje:

– 5x FVE panelů 450 Wp

– Regulátor AZ-WATER INVERTER

– Bojler Dražice OKCE 160

Info: AZ WATER-INVERTER ke stažení


Navrhněte mi FVE ohřev vody

K realizaci je možné využít dotační titul

Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám obratem ozveme zpět