Přeskočit na obsah

Nová zelená úsporám

🟢 Nové závazné pokyny od 15.2.2024
Tisková zpráva NZÚ, 8.9.2023

Po letní provozně-technické přestávce začne Státní fond životního prostředí ČR opět přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. V úterý 19. září 2023 se příjem žádostí otevře pro vlastníky bytových domů a od úterý 26. září 2023 mohou své žádosti i do nového podprogramu Oprav dům po babičce podávat i majitelé rodinných domů.

Novinky v závazných pokynech 9/2023
  • výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo u rodinných domů (staří PK min. 20 let a obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
  • dotace na zřízení dobíjecího místa pro elektromobil se sniží na polovinu (ze 30 tisíc na 15 tisíc Kč) 
  • samostatná kategorie dotací pro města a obce u bytových domů
  • zjednodušená byrokracie – bez nutnosti dokládání Daňových a účetních dokladů za realizaci podporovaných opatření (např. faktur včetně zálohových a příloh, smlouvy apod.) a Potvrzení o úhradě 

Výpočtové tabulky dotace


Obecné informace

Kdy se stávám podnikatelem v energetickém odvětví? 

Limit je 50 kWp – v praxi to znamená, že musím získat licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a také živnostenské oprávnění. Nad tento výkon se rovněž neobejdete bez stavebního povolení. 

Které kraje mají nárok na zvýšení podpory o 10%? 

Jedná se o „strukturálně znevýhodněné“ kraje, resp. o kraj Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Maximální výše dotace tedy dosáhne 60% celkové částky. 

Mohou být panely fotovoltaického systému umístěny i na budově s jiným číslem popisným, než je odběrné místo?

Je to možné, je však třeba zdůvodnit, proč nelze panely umístit na budově žadatele a doložit souhlas majitele objektu, na kterém budou panely umístěny, a to po celou dobu udržitelnosti tj. 10 let.

V katastru je nemovitost zapsána jako rekreační objekt, mohu žádat o dotaci? 

Ano, nicméně vždy je třeba doložit, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání doby trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti.