Přeskočit na obsah

Proč realizovat s námi?

Proč si pořídit fotovoltaiku?

  1. ÚSPORA NA ENERGIÍCH – využití solární energie pro výrobu elektřiny, což vede ke snížení spotřeby konvenční energie a finančních úspor.
  2. EKOLOGICKÝ PŘÍNOS – spočívá v produkci čisté a obnovitelné energie ze slunce, což přispívá k ochraně životního prostředí, snižování emisí skleníkových plynů a udržitelnému využívání zdrojů.
  3. FINANČNÍ VÝHODY A DOTACE – Zahrnují možnost snížení nákladů na elektřinu, získání podpory a dotací ze státních programů a investici s vysokým potenciálem návratnosti.“
  4. ZVÝŠENÍ HODNOTY NEMOVITOSTI – investice do solární energie, která nejen snižuje provozní náklady, ale také zvyšuje atraktivitu nemovitosti a její ekologickou hodnotu.“
  5. NEZÁVISLOST A SPOLEHLIVOST – možnost vlastní produkce elektrické energie, což zajišťuje nezávislost na externích dodavatelích a spolehlivý zdroj energie s minimálními výpadky.

Vyberte si

z naší nabídky svou variantu

podle parametrů a ceny


Často kladené dotazy

Jaký je rozdíl mezi fotovoltaickými a solárními panely?

Fotovoltaický panel = slouží pro výrobu elektrické energie 
Solární panel (kolektor) = fototermický článek využívající sluneční záření zejména k ohřevu vody prostřednictvím tepelného přenosu

Které fotovoltaické panely jsou nejlepší?

Abychom o některých panelech mohli spolehlivě tvrdit, že jsou nejlepší, musíme si nejprve stanovit, jakým způsobem tuto vlastnost změříme. Účinnost a výstupní výkon jsou dvě zásadní charakteristiky při výběru vhodných panelů.

V žebříčku nejlepších FV panelů z května 2023, který publikuje společnost Taiyang News, se na top pozicích umístili výrobci Aiko, LONGi a Maxeon (bývalý SunPower). Nejúčinnější komerčně dostupný FV panel vyrábí společnost Aiko pod značkou ABC White hole. Firma používá ABC technologii solárních článků s účinností až 23,6 %. Na druhém místě žebříčku jsou panely společnosti LONGi řady Hi-MO 6. LONGI používá HPBC technologii solárních článků s účinností až 23,2 %. Na třetím místě se umístila společnost Maxeon, která se vyčlenila z mateřské společnosti SunPower. Maxeon používá IBC technologie článků, které dosahují účinnosti ve výši 22,8 %. V minulosti byla společnost Maxeon/SunPower dlouhodobým lídrem v oblasti účinnosti solárních panelů.

Nová technologie článků TOPCon, která se na trhu pomalu etabluje,  nabízí vyšší účinnost při přeměně solární energie na elektřinu, která na úrovni článků přesahuje již zajímavých 25 %. To úzce souvisí s nižší degradací v důsledku slabšího působení tzv. LiD efektu (méně než 0,5 procenta) či s nižším teplotním koeficientem (cca 0,3%/°C), což znamená vyšší výtěžnost vyrobené elektřiny v případě rostoucí teploty fotočlánků, z nichž se FV panel skládá.

Kdy se vyplatí virtuální baterie?

Virtuální baterie představuje efektivní řešení pro zvládnutí základní výzvy spojené s fotovoltaickými systémy, kterou je nerovnoměrná produkce energie mezi letním a zimním obdobím. Tento mechanismus funguje jednoduše – energii, kterou v letních měsících nepotřebujete, můžete poslat zpět do elektrické sítě. Poté ji můžete využít během zimních měsíců za cenu distribučních poplatků. Pro dosažení maximálních výhod je nezbytné pečlivě plánovat svou spotřebu a mít přehled o množství energie uložené v této virtuální baterii, abyste věděli, kdy a jak tuto energii využívat, a minimalizovali tak nákupy další elektrické energie. Obecně lze říci, že se virtuální baterie vyplácí v případech, kdy se roční výroba FVE shoduje s roční spotřebou domu.

Jak funguje fotovoltaika?

Solární elektrárny využívají fotoelektrického jevu, což znamená, že světelné fotony interagují s různými materiály a generují elektrický proud. Fotovoltaické panely jsou zhotoveny z křemíku, který funguje jako vodič. Dopadající sluneční záření vytváří stejnosměrný elektrický proud. K využití takto vyrobené energie v domácnostech je však potřeba proud střídavý, jehož přeměnu zajišťuje střídač. Ten je schopen přesně měřit zatížení jednotlivých fází domu a zajistit, že elektřina z elektrárny putuje tam, kde je aktuálně potřeba.

Jak funguje fotovoltaika v zimě?

I během zimního období má fotovoltaika stále potenciál k výrobě elektřiny, ačkoli její schopnost může být omezena kratšími dny a nízkou polohou slunce. Ani zimní podmínky samotné však nepředstavují pro elektrárny překážku. Když se na panely nabalí sníh, doporučení odborníků je nezasahovat a nechat, ať se sníh samovolně roztaje. V žádném případě není vhodné z panelů odstraňovat sníh nebo námrazu. Dokonce i jemná čištění mohou povrch panelů poškrábat a omezit jejich celkový výkon. V našich klimatických podmínkách není mnoho dnů s významným sněžením, takže je rozumné nechat přírodu působit. Černé panely mají schopnost rychle tát sníh díky absorpci slunečního tepla.

Na co si dát pozor při instalaci FVE?

Rozhodnutí pro výběr dodavatele fotovoltaické elektrárny může být občas velmi náročné. V posledních měsících se na trhu objevilo mnoho nových firem, které se specializují na dodávky, montáž a další související služby pro instalaci a provoz solárních elektráren. Tato vlna nových možností však přináší také dilema – jak si z nich vybrat tu správnou.
Základní principy, kterými byste se měli řídit, vám nyní přiblíží Desatero pro fotovoltaiku, které vytvořili zástupci Cechu akumulace a fotovoltaiky, společně s Asociací pro využití tepelných čerpadel a Komorou obnovitelných zdrojů energie. Toto Desatero je podporováno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a rovněž Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP). 

Nové Desatero doporučení pro spotřebitele při výběru fotovoltaického zařízení by mělo usnadnit domácnostem orientaci v široké nabídce a zajistit tak, aby si vybraly vhodného dodavatele.
Osvědčené postupy shrnula do 28 Zásad pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren (tzv. Etalon) i Solární Asociace. Ty jsou aplikovatelné na malé střešní elektrárny, ale i na větší investiční projekty. 

vložit: odkaz desatero PDF 

vložit: odkaz Etalon SA

Kdy se vyplatí FVE elektrárna?

Návratnost investice do fotovoltaiky závisí na specifických parametrech elektrárny a také na životním stylu rodiny. Rozdílná schopnost využití vyrobené energie, třeba 90 % versus 70 %, ovlivní návratnost, i kdyby šlo o identické domy.

Důležitou úlohu hrají také baterie, které umožňují uchovat vyrobenou elektřinu na později, místo abychom ji spotřebovali ihned po vytvoření. Velikost fotovoltaiky by měla odpovídat reálné spotřebě dané domácnosti. Vzhledem ke garantované životnosti fotovoltaiky minimálně 25 let je vhodné zahrnout do výpočtů návratnosti i zdražování energií a inflaci.

Rekordní inflace a růst cen energií o desítky až stovky procent zpochybnily predikce daných návratností. Předchozí vlastníci fotovoltaiky si návratnost zajistili rychleji, a ti, kteří váhali nad jejími výhodami, se nyní nerozmýšlejí. Vlastní zdroj se totiž v extrémních podmínkách osvědčil téměř každé domácnosti.

Výhoda fotovoltaiky spočívá v tom, že fixuje cenu elektřiny. Bez ohledu na rostoucí náklady bude Vámi vyrobená elektřina stále cenově dostupná. Stačí celkovou investici rozdělit celkovým množstvím elektřiny vyrobené za 25 let. To určí cenu za 1 kWh, která zůstane nezměněná. Při zohlednění inflace, bude dokonce zlevňovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že pořízení fotovoltaiky s baterií má smysl. Investice se vrátí přibližně za sedm let, možná i za pět nebo dokonce dříve. Poté už bude Vaše fotovoltaika zisková. Díky fixaci cen nebudete muset v období zdražení ustupovat ze svého komfortu.

Důležitým faktorem je také celkové zhodnocení nemovitosti. Identické domy s vlastním zdrojem budou mít vyšší prodejní cenu. U jednoho z nich mohou být roční náklady na elektřinu 80 000 korun, zatímco u druhého díky fotovoltaice pouze 45 000 korun, což je značný rozdíl. Navíc bude dům disponovat lepším energetickým štítkem, což znamená další přidanou hodnotu při jeho budoucím prodeji.

Jsme dodavatelem spolehlivých a moderních technologií

Spolupracujeme s firmou ELEKTRO JP Group s.r.o. a firmou ARAS STAR s.r.o.

Navrhněte mi fotovoltaiku

K realizaci je možné využít dotační titul