Přeskočit na obsah

Realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) s sebou přináší i nutné zásahy do domovních rozvodů a s nimi souvisejících domovních rozvaděčů (dále jen HDR). Nezřídka se stane, že domácnost již nemůže velikost rozvaděče, s ohledem na uvažované množství jednotlivých přípojek (zn. potřebné buď pro konkrétní instalaci nebo pro budoucí spotřebiče dodané k optimalizaci spotřeby), ovlivnit, a proto v rámci instalace montážní firma volí řešení s rozvaděči přídavnými, což může za A) být esteticky nevzhledné a za B) nést s sebou zvýšené riziko elektro-instalačních chyb. S cílem předejít těmto možným rizikům, zjednodušit a časově zkrátit montáž FVE a zároveň minimalizovat rozsah nezbytných zásahů a doplnění do elektro-výzbroje HDR koncového uživatele, jsme ve spolupráci s firmou ELAP pro koncové zákazníky navrhli řešení v podobě kovového rozvaděče s možností vlastní konfigurace:

Kovová krabice s elektrickým zařízením uvnitř.

Technické řešení:

  1. integrovaná elektro-výzbroj DC/AC částí a dalších nezbytných jistících prvků pro provoz
    FVE včetně elektro-revize rozvaděče.
  2. montážní prostor pro doplnění výzbroje opcí:
    2.1. nabíjení elektromobilu;
    2.2. v případě zapojení v režimu „Smart-Load“ – kaskádní spínání zátěží s prioritou spínání dle výběru klienta;
    2.3. v případě instalované baterie – zálohovaný režim provozu vybrané části RD;

Režim Smart-Load = inteligentní a nastavitelné řízení výrobny v závislosti na úrovni nabití baterie a celkového výkonu elektrárny, které rozšiřuje uživateli možnosti, jak efektivně nakládat s přetoky. Jeho zapojení je však možné pouze v kombinaci se střídačem DEYE. Důvodem je fakt, že tyto střídače obsahují port pro připojení dieselového generátoru, který může (po spuštění) poskytovat výstup
přímo do zátěže.

Modelová situace:

Když je výkon fotovoltaiky dostatečný (přesahuje uživatelem nastavenou hodnotu) a SOC (stupeň nabití) baterie dosáhne 100 %, Smart-Load se automaticky zapne a napájí připojenou zátěž. Naopak pokud je výkon nedostatečný, příp. úroveň nabití baterie klesne nebo je rovna hraniční hodnotě, režim se automaticky vypne. 

PROVEDENÍ BASE
PROVEDENÍ FULL

Často kladené dotazy

Co znamená FVE?

FVE = fotovoltaická elektrárna

Jak dlouho trvá připojení FVE do sítě?

Samotná instalace FVE elektrárny zabere instalační firmě řádově 1-3 dny. Aby mohl distributor oficiálně připojit elektrárnu do sítě (PPP – první paralelní připojení) v plném provozu i s možnými přetoky, zn. vyměnit stávající elektroměr za čtyřkvadrantní, je třeba doložit zprávu o výchozí revizi a odsouhlasenou projektovou dokumentaci aktualizovanou na základě skutečného provedení díla. Na základě zpřístupnění dokumentace se ČEZ na území MSK snaží stanovovat termín PPP do 14 dnů (byť na to má ze zákona 30 dnů).

Jak podat žádost o připojení FVE?
Co musí obsahovat elektroměrový rozvaděč?

Požadavky na úpravu elektroměrových sloupků specifikují připojovací podmínky jednotlivých distributorů. Důležité je také smlouva o připojení – tu by si měl klient přečíst (SOP) a hledat v ní informaci o umístění odběrného místa. Pokud distribuce volí přemístění, je nutné, aby byl rozvaděč přemístěn.

Distributor nemůže po klientech vyžadovat přemístění ER zevnitř domu na domovní fasádu, ev. do samostatného elektroměrového sloupku na základě žádosti o změnu typu měření nebo sazby!

Požadavky na ER – území ČEZ

sloupek: 40 cm (š) x 55 cm (v)

elektroměr: 20 cm (š) x 40 cm (v)

HDO: 18 cm (š) x 30 cm (v) 

– musí obsahovat 2 kříže;

– od ledna 2023 bez krycího plechového krytu;

– zkratová odolnost jističů: 10 kA

– minimální průřez silových vodičů: 6 mm2 

– minimální průřez ovládacích vodičů: 1,5 mm2
Ideální stav: veřejně přístupný rozvaděč na pozemku s přípravou na nebo s používaným dvou-tarifním měřením, spodní hrana 60 cm a displej elektroměru 100 cm nad terénem, krabice plastová, elektroměr, přijímač HDO i jističe pod samostatnými kryty. Jakékoli jiné provedení je ze strany DS napadnutelné;

Jak připravit dům na instalaci FVE?

Střecha
Nejprve bude třeba spočítat, zda střecha panely vůbec unese, tzn. zejména u starších střech, u kterých si nejste jisti jejich nosností a nemáte k nim projektovou dokumentaci, bude lepší přizvat statika. Antény a podobná zařízení bude lepší přemístit např. na severní stranu střechy. Pokud střecha potřebuje opravu, je rozhodně lepší ji provést před samotnou realizací. 

Střídač
Správná poloha střídače je klíčová. Prostorově zabere přibližně 0,7 × 0,4 metru (při zahrnutí baterie se počítá s metrem navíc). Nejvhodnějším místem je prostor, kde teploty nekolísají příliš a kde je suchý vzduch. Často se pro tento účel hodí technická místnost, garáž nebo kotelna. Střídač se zde pověsí na stěnu. 

Kabelové trasy
Přesně odhadnout, kolik kabelů budete potřebovat za 10 let, je téměř nemožné. Nejlepším způsobem, jak se s tímto problémem vypořádat, je plánovat dopředu. K tomu je třeba natáhnout „husí krky“ – to znamená připravit si dostatečně prostorné kabelové trasy. Tyto trasy by měly mít minimálně 5 centimetrů v průměru a měly by vést:

1. Obvykle z půdy (místa pod střechou) do technické místnosti, garáže apod.

Tip: Pokud nepoužíváte komín pro odvod spalin, můžete využít jeho prázdný prostor pro vedení kabelů přímo do technické místnosti. V tomto případě není třeba instalovat žádné ochranné prvky.

2. Od střídače k HDR

Většina moderních střídačů nabízí možnost online monitorování. Naše střídače poskytují přenos přes LAN kabel, který je stabilnější. Wi-Fi je sice standardní součástí mnoha střídačů, ale je třeba dát pozor na sílu signálu.

záruka: 12 měsíců od data předání | doba dodání: na vyžádání

Navrhněte mi rozvaděč FVE

Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám obratem ozveme zpět