Přeskočit na obsah
Letecký pohled na dům se solárními panely na střeše.

Jak funguje domácnost s fotovoltaikou: Příklad dvou různých přístupů

V dnešním článku si přiblížíme funkci rodinných domů s fotovoltaickými elektrárnami (FVE) na konkrétním příkladu dvou různých domácností. Jedna z nich má jižní orientaci střechy se sklonem 42°, druhá má střechu orientovanou na jihozápad se sklonem 30°. U každé domácnosti se zaměříme na výkon FVE, roční spotřebu elektřiny (a plynu), energetické zajištění a využití FVE.

Domácnost 1

Jižní orientace, sklon 42° (Světlá Hora, okres Bruntál)
Výkon FVE: 6,48 kWp (12 x 540 Wp, 8 kW střídač Deye) / Baterie: 20 kWh
Roční spotřeba elektřiny: cca 8 MWh / Roční spotřeba plynu: cca 16 MWh

Energetické zajištění:

 • Plynový kondenzační kotel 24 kW s ohřevem TUV na 60 l
 • Ohřev místností pomocí závěsných konvektorů
 • Elektrické podlahové vytápění ve 2 koupelnách a v kuchyni
 • Kombinované „žebříky“ v koupelnách pro elektro a TUV ohřev
 • Bojler na TUV 200 l (4 kW), připojen v režimu střídače „Smart-Load ➜“

Využití FVE:

 • Pokrytí celkové spotřeby domu
 • Ohřev venkovního bazénu
 • Ohřev TUV (teplé užitkové vody)
 • Žádný prodej do sítě
Výroba FVE v období únor-srpen 2023 (4,4 MWh):
 • Únor: 322 kWh
 • Březen: 480 kWh
 • Duben: 543 kWh
 • Květen: 790 kWh
 • Červen: 802 kWh
 • Červenec: 782 kWh
 • Srpen: 655 kWh
Energetická spotřeba domu (plyn + elektro + FVE) v období únor-srpen 2023:
 • Únor: 2673 kWh
 • Březen: 2406 kWh
 • Duben: 1912 kWh
 • Květen: 1255 kWh
 • Červen: 971 kWh
 • Červenec: 1056 kWh
 • Srpen: 928 kWh

BILANCE:

 • Energie z plynu pokrývá 55 % celkové spotřeby domu;
 • Nákup elektřiny pokrývá 14 % celkové spotřeby domu;
 • Výroba FVE pokrývá 31 % celkové spotřeby domu;
 • Výroba FVE pokrývá 68 % celkové spotřeby elektřiny domu;

Z výše uvedených dat vyplývá, že domácnost výkonem FVE pokrývá značnou část energetických potřeb. V období od února do srpna 2023 bylo možné pozorovat kolísání výroby v závislosti na rostoucí teplotě panelů. Ideální období pro výrobu elektřiny bylo od května do července, kdy teploty nebyly tak vysoké a účinnost panelů byla vyšší. V srpnu naopak výroba poklesla. Celkově vzato bylo energetické zajištění Domácnosti 1 je velmi efektivní. Výroba z FVE pokrývá úctyhodných 31 % celkové spotřeby domu a dokonce 68 % celkové spotřeby elektřiny v domácnosti. To znamená, že Domácnost 1 výrazně snižuje své náklady na elektřinu (700 – 900 Kč / měsíc), které jsou výrazně nižší, což přináší jasnýfinanční benefit.


Domácnost 2

Jihozápadní orientace, sklon 30° (Horní Václavov, okres Bruntál)

Výkon FVE: 10 kWp (25 x 395-405 Wp, 10 kW střídač GoodWe)

Baterie 10,7 kWh

Wallbox 2 x 22 kW (OlifeEnergy)

Roční spotřeba elektřiny: cca 14 MWh

Energetické zajištění:

 • Ohřev podlah včetně garáže pomocí infra-folií (celkový příkon 12,6 kW)
 • Bojlery na TUV (160 l a 80 l)
 • Indukční sklokeramická deska (7,4 kW)
 • Trvalý provoz čističky odpadních vod (3,6 kW/měsíc)
 • Spotřebiče s vysokým příkonem: pračka, myčka, sušička, žehlení

Využití FVE:

 • Pokrytí celkové spotřeby domu
 • Ohřev TUV bojlerů
 • Přetoky do sítě (virtuální baterie „Elektřina pro Soláry ➜“ ČEZ
Výroba FVE v období únor-srpen 2023 (7,5 MWh):
 • Srpen: 1146 kWh

Přetoky FVE do sítě v období únor-srpen 2023:

 • Únor: 1 kWh
 • Březen: 141 kWh
 • Duben: 207 kWh
 • Květen: 605 kWh
 • Červen: 596 kWh
 • Červenec: 616 kWh
 • Srpen: 475 kWh
 • Září (do 25. 9.): 391 kWh

Nákup ze sítě (bez výroby FVE) v období únor-září 2023:

 • Únor: 789 kWh
 • Březen: 569 kWh
 • Duben: 386 kWh
 • Květen: 180 kWh
 • Červen: 59 kWh
 • Červenec: 48 kWh
 • Srpen: 141 kWh

Celková spotřeba domu (FVE + ČEZ) v období únor-září 2023:

 • Únor: 1055 kWh
 • Březen: 1197 kWh
 • Duben: 1039 kWh
 • Květen: 866 kWh
 • Červen: 670 kWh
 • Červenec: 718 kWh
 • Srpen: 542 kWh

BILANCE:

Domácnost 2 má vyšší výkon elektrárny, logicky i vyšší výrobu a vzhledem k celkové spotřebě domu i výrazně vyšší přetoky do sítě. Proto využívá virtuální baterii ČEZ „Elektřina pro Soláry ➜“, která ji umožní si zde přebytečné množství energie uložit a se 100% slevou na „silovku“ zpět odebrat v zimním období, kdy ji bude znovu potřebovat a výroba z elektrárny nebude taková. Zápočet bude proveden do výše její spotřeby. Celkově pokrývá výroba z FVE 81% spotřeby domácnosti a měsíční vyúčtování se pohybuje na průměrné částce 1250 Kč.

Závěr

Z porovnání těchto dvou domácností jasně vyplývá, že výroba elektřiny z FVE může pokrýt značnou část energetických potřeb domácností, a to i v případě, že domácnost není plně elektrifikovaná. Inteligentní a nastavitelné řízení výrobny v závislosti na úrovni nabití baterie a celkového výkonu elektrárny, jednoznačně reflektuje, jak efektivně Domácnost 1 s přetoky nakládá, aniž by se musela orientovat na virtuální baterii či výkup na spotovém trhu. Podmínkou takového zapojení je kombinace systému se střídačem DEYE, který může poskytovat výstup přímo do zátěže.

Oproti tomu systém s virtuální baterií „Elektřina pro Soláry ➜“ od ČEZ může být výhodným řešením zejména pro ty Domácnosti, kde výroba FVE, pokud možno kopíruje jejich spotřebu. V momentě, kdy by domácnost potřebovala dokoupit výrazně vyšší množství, než v baterii uložila, stal by se pro ni produkt nevýhodný. Z uvedených dat dále vyplývá, že domácnost 1 zvládla v období únor – září pokrýt 68% spotřeby elektřiny pouze z fotovoltaiky, přičemž domácnost 2 se po odečtení všech nákupů a přetoků zvládla dostat na 81%. Celkově zvládly v tomto období uvedené elektrárny vyrobit 63%, resp. 71% predikované výroby. Každá domácnost je unikum, proto je důležité zhodnotit své energetické potřeby a investici do FVE v každém případě zvážit. Čísla nelze paušalizovat – co platí pro jednu domácnost neznamená, že bude platit zároveň pro všechny ostatní. Nicméně jak ukazují tyto příklady, úspory jsou možné a prokazatelné, a to i ve stále se zvyšujících teplotách, pokud jsou panely správně nasměrovány a vyrobená elektřina efektivně využívána.